Imprezy OstroBiec

05 Sty 2019;
01:00PM -
Bieg do Kaplicy
13 Sty 2019;
08:30AM - 05:00PM
2 Bieg WOŚP Policz się z cukrzycą
06 Paź 2019;
08:00AM - 12:00AM
2 Ostrowiecki Półmaraton Leśny

OstroBiec poleca

26 Paź 2019;
12:00AM
Bieg o Gorącą Dynię
11 Lis 2019;
12:00AM
Bieg Niepodległości Starachowice
11 Lis 2019;
12:00AM
Biegi Niepodległości Ostrowiec

Inne imprezy

29 Wrz 2019;
08:00AM - 05:00PM
41. PZU Maraton Warszawski
12 Paź 2019;
08:00AM - 05:00PM
Łemkowyna Ultra Trail
20 Paź 2019;
09:00AM - 05:00PM
20. PKO Poznań Maraton
A A A

Klauzula informacyjna dla członków Ostrowieckiego Stowarzyszenia Biegaczy „OstroBiec”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszczące się na os. Rosochy 92/53.

2. dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych m.in.:

a. Promocja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

b. Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych, stadionowych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

c. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.

d. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

e. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

f. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

g. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.

h. Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych i starszych.

i. Promocja miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Powiatu Ostrowieckiego.

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,

b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.Klauzula informacyjna na dzień 25.05.2018 r.

ostrobiec logo kolor

Napisz do nas

Szukaj na stronie

Copyright 2017
Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy "OstroBiec"
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści oraz zdjęć bez zgody autora zabronione.

Realizacja Projektu: Ja Reks.