Imprezy OstroBiec

04 Paź 2020;
07:30AM - 01:30PM
3. Ostrowiecki Półmaraton Leśny

OstroBiec poleca

30 Sie 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 4. runda
20 Wrz 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 5. runda
11 Paź 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 6. runda

Inne imprezy

Brak wydarzeń
A A A
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprezy o nazwie 3 Ostrowiecki Półmaraton Leśny (czyli cyklu biegów; 21km, 7 km, marsz nordic walking i Biegów dla dzieci zwanych dalej „biegiem”) jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” .
Patronat:
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński
Partnerzy:
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
II. CEL
1. Popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
3. Stworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywanej zgodnie z zasadami fair-play.
4. Promocja Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Powiatu Ostrowieckiego i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 października 2020 r. na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
2. Program szczegółowy:
7:30 - otwarcie biura zawodów (Miejski Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin, ul Gościniec, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)
9:30 - zamknięcie biura zawodów
10:00 – start dystansu 21 km
10:30 – start 7 km oraz marszu Nordic Walking
11:00 – start biegów dla dzieci
13:00- dekoracja zwycięzców
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie przy Ośrodku „Gutwin”
4. Długość trasy:
Bieg „Leśna siódemka”, dystans 7 km, trasa: nawierzchnia, drogi leśne i gruntowe.
Limit czasu 60 minut.
Bieg „III OstroBiec Półmaraton”, dystans 21 km, drogi leśne i gruntowe.
Limit czasu 2h 45 minut
Leśny Nordic Walking dystans 5km , nawierzchnia, drogi leśne i gruntowe.
Limit czasu 60 minut
5. Elektroniczny pomiaru czasu.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Bieg 7 km i 21 km, marsz Nordic Walking:
1. W biegu 21 km mogą wziąć udział wszyscy powyżej 18 roku życia, a w biegu 7 km i Marszu Nordic Walking wszyscy powyżej 15 roku życia (nieletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie przez stronę internetową DOSTARTU.PL
2. Limit uczestników w biegu „Leśna Siódemka” wynosi 120 osób. Bieg „3. Ostrowiecki Półmaraton Leśny” – 180 osób. Marsz Nordic Walking - 50 osób. Razem 350 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników na WSZYSTKICH dystansach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte na 3 dni przed datą biegu pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych uczestników.
5. Opłata startowa za udział w biegu „Leśna Siódemka”, „ III Ostrowiecki Półmaraton Leśny” , marsz Nordic Walking:
- do 30 czerwca – 40 PLN
- 1 lipca - 15 września – 60 PLN
- 16 października – 30 października - 80PLN
- Płatność w dniu zawodów - 100 PLN
Opłaty
Członkowie Stowarzyszenia OstroBiec przy zapisach na bieg „ Leśna Siódemka” i „3. Ostrowiecki Półmaraton Leśny”, Marsz Nordic Walking otrzymają zniżkę 15 zł od w/w kwot pod warunkiem, iż zostaną opłacone składki członkowskie do dnia 31.12.2020r.
7. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu, bez względu na dystans otrzymuje:
a) numer startowy,
b) zwrotny chip do pomiaru czasu
c) pamiątkowy medal
d) upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
e) pamiątkową koszulkę
9.W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 31 sierpnia 2020 organizator zwraca 80% wpisowego. Po tym terminie nie przewiduje się zwrotu wpisowego,
10. Zmiana dystansu poprzez zawodnika możliwa do 30 września 2020 roku. Nie ma możliwości zmiany dystansu w biurze zawodów.
11. W przypadku rezygnacji z zawodów - możliwa zmiana nazwiska osoby startującej, ale do 30 września. Po tym terminie prośby o zmiany nie będą rozpatrywane.
12. Opłatę startową należy wpłacać na konto bankowe :Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy OstroBiec, os. Rosochy 92/53 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer rachunku 94 1140 2004 0000 3102 7846 2536 tytułem :„ opłata startowa …tu podać dystans…. Imię i nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania” lub skorzystać z płatności elektronicznej T-Pay dostępnej w panelu rejestracji, a także gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy.
VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Miejski Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin, ul. Gościniec, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i będzie czynne w dniu zawodów od 7:30 do 9:30.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1.Bieg „Leśna Siódemka” i „3. Ostrowiecki Półmaraton Leśny”;
Puchary w kategoriach indywidualnych; OPEN oraz kategoriach wiekowych:
K1 - 18-29 lat, M1- 18-29 lat,
K2 – 30-39 lat, M2- 30-39 lat,
K3 - 40-49 lat, M3- 40-49 lat,
K4 - 50 lat i więcej M4- 50 lat i więcej
2. Marsz Nordic Walking
Puchary dla 3 najlepszych kobiet i 3 najlepszych mężczyzn
3. Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, są wyłączeni z klasyfikacji wiekowej.
3.Warunkiem dekoracji w kategorii wiekowej jest obecność minimum 3 osób w danej kategorii. W przypadku mniejszej liczby osób zawodnicy zostaną sklasyfikowani w młodszej kategorii wiekowej.
5.Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Drużyna powinna być mieszana. Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób, w tym przynajmniej jednej kobiety. Najszybsza drużyna otrzymuje puchar. Puchary dla klasyfikacji drużynowej dla miejsc: 1, 2 i 3
6. Nie ma możliwości wysyłania pucharów i nagród pocztą.
7. Nie odebrane nagrody będzie można odebrać osobiście lub z upoważnieniem osoby nagradzanej do 14 dni roboczych w siedzibie Stowarzyszenia po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr. 728817716.
VIII. BIEGI DLA DZIECI
1.Bieg odbędzie się 4.10.2020. na terenie Ośrodka Gutwin
2. Rozpoczęcie zawodów jest planowane na godz.12:30.
3. Zapisy do biegów dla dzieci tylko w biurze zawodów w godzinach od 8:00 do 12:00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
6. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w:
a) klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych
1. 0-6 lat - 150 m
2. 7-10 lat - 300 m
3. 11 i więcej- 900 m
7. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, musi być ono podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
8. Dopuszcza się asekurowanie w najmłodszej grupie wiekowej, w pozostałych bieg bez asekuracji osób dorosłych
IX. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:18.
1.Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”(Organizator imprezy) z siedzibę w Ostrowiec Świętokrzyski 27-400,os. Rosochy 92/53. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 728817716 lub pisemnie na adres siedziby.
2.Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
przede wszystkim aby wypełnić umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej 2 Ostrowiecki Półmaraton Leśny.
• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
• w celu dowodowym, archiwalnym,
• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury
• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
• aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
3.Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych –przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
5.Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych –ustawa o rachunkowości).
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizator
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz facebookowej wydarzenia, najpóźniej do 1 miesiąca przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Informacje można uzyskać na stronie ostrobiec.pl . mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. telefonicznie: kom. +48 728817716 Anna Bober

ostrobiec logo kolor

Napisz do nas

Szukaj na stronie

Copyright 2017
Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy "OstroBiec"
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści oraz zdjęć bez zgody autora zabronione.

Realizacja Projektu: Ja Reks.